Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli Jesteś 209994 osobą, która odwiedziła naszą stronę
TERENOWY KOMITET OCHRONY
PRAW DZIECKA
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 59B
tel. (0-65) 520-27-32
centrum@tkopd.leszno.pl
Ośrodek Interwencyjno Readaptacyjny
64-100 Leszno, ul. Niepodległości 27c
tel. (0-65) 529-98-65/66 fax (0-65) 528-85-49

 

OGŁOSZENIA
DZIAŁALNOŚĆ Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2011r.
I. ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA OIk Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez nasze stowarzyszenie od ponad 11 lat. Jest to w pełni zorganizowana placówka. Wdrożone są  wypracowane metody i formy pracy z klientami. ...

więcej ...

WYDARZENIA
Akcja Teatrzyków Profilaktyczno-Edukacyjnych

8 stycznia 2014r. zakończyliśmy akcje prowadzenia Teatrzyków Edukacyjno-Profilaktycznych pt. "Pamiętajmy, o siebie dbajmy!".

więcej ...

DODATKOWE
PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy za wsparcie Państwu Jolancie i Jackowi Mikołajczakom - Właścicielom Salonu Samochodowego TOYOTA w Lesznie. Dzięki Państwa pomocy

więcej ...

Aktualności

.

W związku z realizacją projektu OD ROZSTANIA DO POJEDNANIA dofinansowanego z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza  na cykl warsztatów pod nazwą –

„Mama i Tata na zawsze”

 

Warsztaty mają charakter psychoedukacyjny i są skierowane  dla osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) którzy są w trakcie lub po rozwodzie czy rozstaniu.

 

Podczas warsztatów będą poruszane następujące tematy:

-       Rozwód jako kryzys i proces dotykający całą rodziną.

-       Para podczas kryzysu rozpadu, dynamika związku.

-       Sposoby przeżywania i radzenia sobie w sytuacji rozwodowej przez osoby w niej uczestniczące.

-       Rozpoznanie i nazwanie własnych uczuć oraz sposobów radzenia sobie ze zmianą, stratą i stresem,

-    Dzieci w sytuacji rozstania rodziców:

·         reakcje dzieci na rozstania rodziców,

·         pomoc dziecku w łagodnym przeżyciu rozstania rodziców,

-       Wpływ zachowań rodziców na zachowanie dziecka.

-       Dziecko w konflikcie rozwodowym – destruktywne role.

-       Podstawy skutecznej komunikacji, elementy asertywności.

-       Zasady dobrej komunikacji-komunikacja bez przemocy – mediacja rodzinna.

 

Warsztaty mają  charakter cyklicznych spotkań – 8 spotkań po 2,5 godziny (raz w tygodniu).

Termin pierwszego spotkania:  10 październik 2016r.

 

Godzina spotkań: 17.00-19.30

 

Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Słowiańska 59 B

 

Koszt: warsztaty bezpłatne

 

Prowadzące: Wiesława Anglart, Karolina Sobierajska

Zgłoszenie: osobiście w TKOPD przy ul. ul. Słowiańska 59 B w Lesznie.

Można też zgłosić się mailowo: centrum@tkopd.leszno.pl lub telefonicznie (65) 520 27 32/ (65) 529 98 65

Przy zapisach prosimy podać imię, nazwisko, adres mailowy i telefon kontaktowy.

.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Ośrodek Interwencyjno - Readaptacyjny w Lesznie

zaprasza dzieci w wieku 6-9 lat na zajęcia pt. Przyjaciele Zippiego

 


Program uczy dzieci:

rozpoznawać własne uczucia i o nich rozmawiać, prosić o pomoc, nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, radzić sobie z samotnością, mówić przepraszam, radzić sobie w sytuacji, kiedy jest się krzywdzonym, rozwiązywać konflikty, adaptować się do nowych sytuacji, pomagać innym.

Spotkania będą odbywać się we wtorki w godz. 10.00 – 11.30

w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie,

 ul. Słowiańskiej 59b.

Cykl zajęć obejmie 8 spotkań, które poprowadzi Joanna Stróżyńska

Pierwsze zajęcia odbędą się 28 czerwca br.

 

Prosimy o zgłoszenie udziału

od poniedziałki do piątku w godz. od 8:00 –pod numerem tel. (65) 529-98-65

drogą elektroniczną centrum@tkopd.leszno.pl

lub na naszym fanpage na Facebook

O zakwalifikowaniu do zajęć decyduje kolejność zgłoszeń

Zajęcia dla dzieci realizowane są w ramach projektu ŚWIADCZENIE POMOCY W OŚRODKU INTERWENCYJNO – RTEADAPTACYJNYM, który jest współfinansowany przez Miasto Leszno

 

 

„Grupy Wsparcie”- dla kobiet doświadczających przemocy domowej

Ośrodek Interwencyjno – Readaptacyjny TKOPD w Lesznie zaprasza na cykl spotkań
„Grupy Wsparcie”- dla kobiet doświadczających przemocy domowej

Celem spotkań jest udzielenie wsparcia, zmniejszenie poczucia osamotnienia oraz zmotywowanie uczestniczek do podjęcia skutecznych działań obronnych, które zatrzymają przemoc.
Poruszane tematy to m.in.:
o    Czym jest przemoc w rodzinie? (definicja, rodzaje przemocy, cykl przemocy);
o    Mity i stereotypy dotyczące roli kobiety i mężczyzny – przekonania podtrzymujące przemoc;
o    Zachowanie sprawców przemocy jako zwarty system zachowań służący podporządkowaniu i kontroli;
o    Zachowania i strategie obronne osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jak skutecznie się bronić;
o    Dzieci w sytuacji przemocy domowej.
o    Jak prawo określa przemoc i co trzeba zrobić, żeby wkroczyło prawo?
o    Nasze prawa. Strategie obrony osobistych praw;

Termin pierwszego spotkania: 19 maja 2016r. (czwartek), godz. 16.30.
Cykl zajęć obejmuje ok. 8 spotkań - raz w tygodniu.
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.
Zgłoszenia: osobiście w Ośrodku Interwencyjno – Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27 c w Lesznie lub telefonicznie  - 65 529 98 65/66.
Można też zgłaszać się mailowo – centrum@tkopd.leszno.pl
Przy zapisach prosimy podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, ewentualnie adres mailowy.

    Serdecznie zapraszamy!

 

OD ROZSTANIA DO POJEDNANIA

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie informuje, że od 1 marca do 16 grudnia 2016r. realizuje projekt w ramach specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem, pt. OD ROZSTANIA DO POJEDNANIA, współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Miejsce realizacji zadania: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Słowiańska 59b, tel. 65 520 27 32 i Ośrodek Interwencyjno – Readaptacyjny, ul. Niepodległości 27c, tel. 65 529 98 65.

 Działania w ramach projektu mają być odpowiedzią na problem bezradności i niskiego poziomu radzenia sobie osób dorosłych i dzieci w sytuacji kryzysu i spowodowanych nim dysfunkcji. Projekt skierowany jest do mieszkańców Leszna i okolic.

Adresatami projektu są następujące kategorie osób:

q  Rodziny (głównie małżeństwa/związki partnerskie z dziećmi) przeżywające kryzys korzystające z ambulatoryjnej pomocy specjalistycznej.

q  Małżeństwa w sytuacji rozstania/rozpadu.

q  Dzieci zagrożone krzywdzeniem emocjonalnym w momencie rozpadu rodziny.

q  Kobiety i dzieci doświadczające przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i seksualnej.

q  Dzieci krzywdzone będące uczestnikami przesłuchań sądowych.

Osoby zainteresowane pomocą mogą skorzystać z następujących form pomocy:

- konsultacje i porady (także prawne)

- mediacje rodzinne

- psychoedukacja

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

- krótkoterminowa terapia indywidualna

- ochrona więzi emocjonalnych dziecka z obojgiem rodziców

 a) rozmowy indywidualne z rodzicami (edukacyjne, korekcyjne, terapeutyczne, doradcze)

 b) rozmowy indywidualne z dzieckiem (edukacyjne, wsparciowe)

 c) indywidualne spotkania pod opieką pedagoga lub psychologa dziecka z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad nim lub z dziadkami, którzy są pozbawieni kontaktu z wnukiem/wnuczką.

- interwencja kryzysowa

- organizowanie bezpiecznych przesłuchań dzieci

- wspomagania w podejmowanych działaniach

- edukacja i informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach

 Zapraszamy!

 

KLUB DZIECKA I RODZICA

 

KLUB DZIECKA I RODZICA

Zapraszamy na aktywne środy, czyli czas wspólnych zabaw dla rodziców z małymi dziećmi

 

Zajęcia odbywają się w każde

środy od godz. 10:00-12:00

 w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

przy ul. Słowiańskiej 59 b

 

Nowa edycja zajęć od 25 maj !

 Prosimy o zgłoszenie udziału

od poniedziałki do piątku w godz. od 8:00 – 20:00 

pod numerem tel. (65) 529-98-65

lub drogą elektroniczną centrum@tkopd.leszno.pl

 

Zajęcia są bezpłatne !

 

Więcej informacji na naszym funpage:

www.facebook.com/tkopd.leszno

lub pod wyżej wskazanym numerem telefonu

               

 Zapraszamy !

 

WSPARCIE DZIECKU I RODZINIE TUTAJ NIE MINIE


Kampania Rady Europy "Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci"


Łejery - Dziećmi jesteśmy tylko raz


 

 

 

 

 

 


 


 NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄ
     
Projekt i wykonanie: gechu@interbit.pl