Zdjęcie

Misją Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie jest pomoc dziecku poprzez pomoc jego rodzinie. Starania o utworzenie Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie rozpoczęły się w 1996r. z inicjatywy lekarza pediatry – pani Barbary Franke-Goździeckiej, która przekazała następnie inicjatywę pani Urszuli Osiejewskiej – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie. To ona skupiła wokół inicjatywy grupę pedagogów, psychologów, nauczycieli, policjantów i ludzi o innych specjalnościach zawodowych, którzy w swojej codziennej pracy spotykali się z naruszaniem praw dziecka.

Aktualności