Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli Jesteś 210021 osobą, która odwiedziła naszą stronę
TERENOWY KOMITET OCHRONY
PRAW DZIECKA
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 59B
tel. (0-65) 520-27-32
centrum@tkopd.leszno.pl
Ośrodek Interwencyjno Readaptacyjny
64-100 Leszno, ul. Niepodległości 27c
tel. (0-65) 529-98-65/66 fax (0-65) 528-85-49

 

OGŁOSZENIA
DZIAŁALNOŚĆ Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2011r.
I. ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA OIk Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez nasze stowarzyszenie od ponad 11 lat. Jest to w pełni zorganizowana placówka. Wdrożone są  wypracowane metody i formy pracy z klientami. ...

więcej ...

WYDARZENIA
Akcja Teatrzyków Profilaktyczno-Edukacyjnych

8 stycznia 2014r. zakończyliśmy akcje prowadzenia Teatrzyków Edukacyjno-Profilaktycznych pt. "Pamiętajmy, o siebie dbajmy!".

więcej ...

DODATKOWE
PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy za wsparcie Państwu Jolancie i Jackowi Mikołajczakom - Właścicielom Salonu Samochodowego TOYOTA w Lesznie. Dzięki Państwa pomocy

więcej ...

Wydarzenia

Teatrzyki profilaktyczne w Miejskiej Górce
12 września br. nasi wolontariusze zaprezentowali teatrzyk profilaktyczny "Pamiętajmy, o siebie dbajmy!" dla grupy ponad 40 dzieci z Przedszkola w Miejskiej Górce. Było to ostatnie z przedszkoli w gminach: Miejska Górka, Jutrosin i Kobylin objęte tym programem w ramach tegorocznej współpracy pomiędzy naszym ...

więcej...    

TEATRZYKI PROFILAKTYCZNE
Dzięki współpracy naszego stowarzyszenia z Fundacją PKM Duda im. Maksymiliana Dudy, w czerwcu br. w Przedszkolach w: Jutrosinie, Kobylinie, Dłoni, Konarach, Szkaradowie, Dubinie, Zalesiu Wielkim i Smolicach zaprezentowaliśmy teatrzyk profilaktyczny pod tytułem "Pamiętajmy, o siebie dbajmy!". Teatrzyk obejrzało ...

więcej...    

Bezpiecznie zachować się nad wodą
Od 30 kwietnia do 18 czerwca br. piętnaścioro dzieci w wieku 7-12 lat objętych pomocą Terenowego Komitet Ochrony Praw Dziecka i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie barała udział w akcji „Już pływam” organizowanej przez NIVEA Sp. z o.o. i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.  Informację o możliwości wytypowania ...

więcej...    

Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą
23 lutego br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w warszawie zostało zawarte Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą, do którego przystapił również nasz leszczyński oddział Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Partnerstwo to nieformalna koalicja 23 organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony dzieci ...

więcej...    

SPOTKANIE NOWOROCZNE
11 stycznia br. w siedzibie naszego stowarzyszenia w Lesznie przy ul. Słowiańskiej 59 b odbyło się Spotkanie Noworoczne Członków Komitetu. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności oraz podziękowania Sponsorom i Przyjaciołom wspierającym inicjatywy Terenowego Komitetu. Od trzech lat TKOPD ...

więcej...    

List Ministra Sprawiedliwości z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji
...

więcej...    

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI
W czwartek 21 października już po raz trzeci obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji nasze stowarzyszenie przygotowało kilka inicjatyw:  1. 21 października w godz. od 14.00 do 17.00 w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony ...

więcej...    

Program profilaktyczny "Pamiętajmy, o dzieci dbajmy!"
TKOPD w Lesznie jest realizatorem programu profilaktycznego pod nazwą „Pamiętajmy, o dzieci dbajmy!”. Program ten realizujemy od 2003r. Celem głównym programu jest zapobieganie dysfunkcjom rodzinnym i społecznym, które prowadzą do krzywdzenia dzieci. Adresatami programu są: ...

więcej...    

Kampania "Dzieciństwo bez przemocy"
Od września 2009r. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie jest ambasadorem kampanii społecznej "Dzieciństwo bez przemocy" organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje. Celem kampanii jest uświadomienie negatywnych skutów stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych. W grudniu ...

więcej...    

CERTYFIKAT dla Pokoju Przesłuchań
W czerwcu 2009r. Pokój Przyjazny Dziecku prowadzony przez TKOPD w Lesznie otrzymał Certyfikat świadczący o spełnianiu  standardów przyjaznego przesłuchiwania dzieci przyznawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Dzieci Niczyje.   ...

więcej...    

Rekordów w bazie: 20, strona 2 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>


Kampania Rady Europy "Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci"


Łejery - Dziećmi jesteśmy tylko raz


 

 

 

 

 

 


 


 NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄ
     
Projekt i wykonanie: gechu@interbit.pl