Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

zaprasza rodziców i opiekunów

do udziału w warsztatach edukacyjnych

 

Warsztaty adresowane do rodziców i opiekunów dzieci, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wychowawcze, pogłębiać swoją wiedzę, która pozwoli im lepiej towarzyszyć dzieciom w rozwoju i trudnościach, które przeżywają.

Tematy warsztatów będą nakierowane na konkretny obszar tematyczny dot. prawidłowej komunikacji, trudnych emocji u dzieci, zapobieganie przemocy werbalnej i fizycznej wobec dzieci, stosowania kar itp. Celem warsztatów jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach dotykających ich dziecka a także doskonalenie umiejętności rozpoznawania niepokojących zachowań u dzieci oraz odpowiedniego reagowania.

Planujemy zorganizować 5 warsztatów, które będą odbywać się cyklicznie – raz w miesiącu. W tym miesiącu realizowane będzie 5 spotkanie edukacyjne dotyczące pomocnej pochwały i zachęty.

 

Spotkania poprowadzi Joanna Stokłos – pedagog

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 65 529 98 65 bądź e – mailowo: centrum@tkopd.leszno.pl podając imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Na każde spotkanie obowiązują zapisy!

Liczba miejsc ograniczona

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Warsztaty edukacyjne realizowane są w ramach projektu „Działamy dla siebie – czyli jak skutecznie stawić czoła trudnościom” współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

2022-12-01