OŚRODEK INTERWENCYJNO-READAPTACYJNY

[ DOKUMENTY


Procedura działań wobec kobiet


Procedura udzielania pomocy


Regulamin organizacyjny OIR


Reguły i zasady pobytu w OIR


Sfery odpowiedzialności za dziecko