SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka informuje, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. realizuje projekt pt. Specjalistyczne poradnictwo dla osób/rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, skierowany do mieszkańców Leszna. Projekt współfinansowany przez Miasto Leszno.

W ramach projektu klienci mogą skorzystać z następujących form pomocy:

  • 
konsultacje, porady, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne, terapia systemowa rodziny, terapia krótkoterminowa, edukacja i wspomaganie w podejmowanych działaniach, itp.
  • 
mediacje rodzinne,

  • ochrona więzi emocjonalnych dziecka z obojgiem rodziców (praca edukacyjno - terapeutyczna z rodziną, przygotowanie dziecka do kontaktu z rodzicem nie sprawującym bezpośredniej opieki nad nim, indywidualne spotkania pod opieką pedagoga/psychologa dziecka z rodzicem nie sprawującym bezpośredniej opieki nad nim,
  • warsztaty edukacyjne dla osób dorosłych (o terminach i tematyce spotkań będziemy informować)

Godziny przyjęć klientów:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul Słowiańska 59 b, tel. 65 520 27 32
Poniedziałek - godz. 15.00 - 18.00
Wtorek - godz. 8.00 - 15.30
Czwartek - godz. 8.00 - 15.30

oraz

Ośrodek Interwencyjno - Readaptacyjny, ul. Niepodległości 27 c, te.l 65 529 98 65
Piątek - godz. 12.00 - 19.00