ZARZĄD

Dominika Lizurej – Przewodnicząca TKOPD
Urszula Osiejewska – Wiceprzewodnicząca TKOPD
Anna Piotrowska – Sekretarz
Wiesława Anglart – Skarbnik
Ewa Małyszka – Członek