ZARZĄD

Przewodnicząca – Dominika Lizurej
Wiceprzewodnicząca – Wiesława Anglart
Sekretarz – Joanna Stokłos
Członek – Alicja Data
Członek – Daria Przewoźna