OŚRODEK INTERWENCYJNO-READAPTACYJNY

[ INFORMACJE

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie  realizuje projekt "Pomoc w Ośrodku Interwencyjno - Readaptacyjnym" w Lesznie, współfinansowany przez Miasto Leszno.

Ośrodek Interwencyjno - Readaptacyjny znajduje się na II p. przy ul. Niepodległości 27 c, tel. 65 529 98 65
➡ OIR jest miejscem udzielającym kompleksowej pomocy ambulatoryjnej osobom i rodzinom w kryzysie, zwłaszcza w sytuacji przemocy domowej, konfliktów rodzinnych, spraw opiekuńczo - wychowawczych, inne,
➡ udzielamy pomocy w formie całodobowego stacjonarnego Hostelu kryzysowego dla kobiet i dzieci, dotkniętych przemocą domową lub innym kryzysem,
➡ klienci mogą skorzystać z następujących form pomocy:
- zapewnienie schronienia W Hostelu OIR (kobiety i dzieci)
- interwencja kryzysowa,
- konsultacje i porady (także prawne)
- wsparcie psychologiczno - pedagogiczne,
- terapia indywidualna i krótkoterminowa,
- wspomaganie w podejmowanych działaniach, itp.
- grupowe warsztaty kształcące umiejętności wychowawcze "Wychowanie bez porażek, czyli szkoła dla rodziców"
- grupowe zajęcia edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci mieszkających w Hostelu OIR lub korzystające z jego pomocy ambulatoryjnej,
- grupowe zajęcia edukacyjno - terapeutyczne "Wsparcie" dla kobiet doświadczających przemocy domowej,
- grupowe zajęcia w ramach grupy społeczności kobiet mieszkających w Hostelu o charakterze readaptacyjnym "Razem łatwiej"
- edukacyjne spotkania dla osób będących w trudnych sytuacjach życiowych ze specjalistami.
Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy OIR mogą zgłaszać się osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 20.00 lub umówić na spotkanie pod nr tel. 65 529 98 65
W sytuacjach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa kobietom i dzieciom dotkniętych przemocą domową lub innym kryzysem a także osobom będących w ostrym kryzysie, pracownicy pełnią dyżur nocny przez cały rok od godziny 22.00 do 6.00 rano. W weekendy i święta od godziny 6.00 do 18.00 pracownicy pełnią dyżur pod telefonem (o którym są informowane KMP i MOPR w Lesznie) a od godziny 18.00 do 22.00 na miejscu w Ośrodku.