OŚRODEK INTERWENCYJNO-READAPTACYJNY

[ ZESPÓŁ

Dominika Lizurej – Koordynator Projektu
Wiesława Anglart – Kierownik Hostelu OIR
Anna Juchocka – Konsultant Psycholog
Joanna Stróżyńska – Opiekun Pedagog
Danuta Adamiak - Księgowa
Agnieszka Lichnowska–Kaczmarek – Radca Prawny