Ośrodek Interwencyjno – Readaptacyjny TKOPD w Lesznie zaprasza na cykl spotkań „Grupy Wsparcie”- dla kobiet doświadczających przemocy domowej Celem spotkań jest udzielenie wsparcia, zmniejszenie poczucia osamotnienia oraz zmotywowanie uczestniczek do podjęcia skutecznych działań obronnych, które zatrzymają przemoc.

 

Poruszane tematy to m.in.:

"Czym jest przemoc w rodzinie?"

"Mity i stereotypy dotyczące roli kobiety i mężczyzny – przekonania podtrzymujące przemoc"

"Zachowanie sprawców przemocy jako zwarty system zachowań służący podporządkowaniu i kontroli"

"Zachowania i strategie obronne osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jak skutecznie się bronić"

"Dzieci w sytuacji przemocy domowej"

"Jak prawo określa przemoc i co trzeba zrobić, żeby wkroczyło prawo?" 

"Nasze prawa. Strategie obrony osobistych praw"

 

Cykl zajęć obejmuje ok. 9 spotkań - raz w tygodniu.

 

Termin pierwszego spotkania: 27 luty  2019r. (środa), godz. 16.30.

Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.

Osoba prowadząca: Anna Juchocka – psycholog / psychoterapeutka.

Zgłoszenia: osobiście w Ośrodku Interwencyjno – Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27 c w Lesznie lub telefonicznie  - 65 529 98 65 / 66. Przy zapisach prosimy podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy.

Wcześniejsze zgłoszenie jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w grupie.

Grupa ma strukturę otwartą i w dowolnym  momencie istnieje możliwość dołączenia kolejnej osoby.

 

Serdecznie zapraszamy!

2019-02-04