W związku z realizacją projektu Specjalistyczne poradnictwo dla osób/rodzin w trudnych sytuacjach życiowych dofinansowanego przez Miasto Leszno,Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza  rodziców/opiekunów na bezpłatne spotkanie edukacyjne pt.

„Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami”


Spotkanie edukacyjne  przeznaczone jest dla rodziców/opiekunów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje wychowawcze, nauczyć się dobrej i efektywnej komunikacji z dzieckiem, wyznaczać dziecku granice bez stosowania przemocy, lepiej poznać samych siebie w roli rodzica i opiekuna oraz odkryć swoje rodzicielskie zasoby.

Termin spotkania:  4 marzec 2019r.
Czas trwania spotkania: 16.00 – 18.00
Miejsce spotkania: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59 b
Prowadząca: Joanna Stróżyńska - pedagog
 Zgłoszenie: telefonicznie pod nr tel. 65 529 98 65, lub mailowo: centrum@tkopd.leszno.pl


Serdecznie zapraszamy!

2019-02-21