W tym tygodniu rozpoczęła się kolejna akcja koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości - TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. Celem obchodzonego corocznie Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw jest udzielnie niezbędnych informacji osobom pokrzywdzonych przestępstwem. 


W dniu 20 lutego (środa) od godziny 10.00 do 14.00 w Ośrodku Interwencyjno - Readaptacyjnym przy ulicy Niepodległości 27c. informacji udzielać będzie zainteresowanym pani Marzena Kasińska - Koordynator procedury Niebieska Karta KMP w Lesznie.

 

Zapraszamy !

2019-03-12