Ośrodek Interwencyjno – Readaptacyjny TKOPD zaprasza w ramach „Grupy Wsparcie” na bezpłatne zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym dla kobiet, które w swoim życiu osobistym i/lub zawodowym doświadczały lub doświadczają przemocy. Zapraszamy kobiety, które mają trudności w określaniu swoich granic, jasnym i otwartym komunikowaniu swoich poglądów i oczekiwań. Takie, którym dużo bliżej w życiu codziennym do bycia uległą i podporządkowaną.

Celem spotkań jest poznanie skutecznych metod radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy w życiu codziennym oraz lepsze porozumiewanie się z innymi, bez naruszania ich godności i narażania siebie na frustrację.

 

Poruszane tematy to m.in.:

  • Czym jest przemoc w rodzinie? (definicja, rodzaje przemocy, cykl przemocy);
  • Zachowanie sprawców przemocy jako zwarty system zachowań służący podporządkowaniu i kontroli;
  • Zachowania i strategie obronne osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jak skutecznie się bronić;
  • Nasze prawa. Strategie obrony osobistych praw;
  • Jak skutecznie się komunikować i tworzyć porozumienie bez przemocy;
  • Czym różni się postawa asertywna od zachowań uległych i agresywnych?;
  • O naszych wewnętrznych i zewnętrznych granicach – jak je budować i jak o nie dbać, by nie ulec manipulacji;

 

Zajęcia będą prowadzone w formie spotkań małej grupy lub konsultacji indywidualnych. Forma i dokładny termin zostanie ustalony z każdą zainteresowaną osobą indywidualnie.

 

Rozpoczęcie spotkań: wrzesień 2020r.

Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańskiej 59 b;

Osoba prowadząca: Anna Juchockapsycholog/psychoterapeutka.

Zgłoszenia: telefonicznie - w Ośrodku Interwencyjno – Readaptacyjnym w Lesznie - nr tel.65 529 98 65

Przy zapisach prosimy podać: imię, nazwisko i telefon kontaktowy;

 

Zajęcia są współfinansowane przez Miasto Leszno

 

 

Serdecznie zapraszamy!

2020-08-17