Zapraszamy rodziców na bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych pod nazwą

„Szkoła dla Rodziców, czyli wychowanie bez porażek”

 

Spotkania te rozpoczynają cykl bezpłatnych warsztatów umiejętności wychowawczych, który będzie składał się z dwóch części:

- część pierwsza - podstawowa, która rozpocznie się już 2 września (szczegółowe informacje poniżej),

- część druga - kierowana do osób, które ukończyły część pierwszą - o szczegółach niebawem.

 

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

 

Tematy zajęć obejmuje naukę:

  • rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć własnych i dziecka,
  • aktywnego, wspierającego słuchania,
  • motywowania dziecka do współdziałania,
  • wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu, przedszkolu i w szkole
  • wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań – 1 raz w tygodniu;

 

Termin pierwszego spotkania: 2 września 2020r. (środa), godz. 16.30 – 19.00;

Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b;

Osoba prowadząca: Anna Juchocka – psycholog

Zgłoszenia: osobiście w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27 c w Lesznie lub telefonicznie pod nr (65) 529 98 65/66

Przy zapisach prosimy podać: imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

 

Warsztaty współfinansowane przez Miasto Leszno.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

2020-08-18