Zespół TKOPD w ramach projektu „Pomagamy – rodziny wspieramy” finansowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego przygotowuje warsztaty pod nazwą „Mama i Tata na zawsze”.

Warsztaty mają charakter psychoedukacyjny i są skierowane dla osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) którzy są w trakcie lub po rozwodzie czy rozstaniu.

Podczas warsztatów będą poruszane następujące tematy:

  • Rozwód jako kryzys i proces dotykający całą rodzinę. Para podczas kryzysu rozpadu, dynamika związku.
  • Sposoby przeżywania i radzenia sobie w sytuacji rozwodowej przez osoby w niej uczestniczące, rozpoznanie i nazwanie własnych uczuć oraz sposobów radzenia sobie ze zmianą, stratą i stresem.
  • Dziecko w sytuacji rozstania rodziców:

- Jak pomóc dziecku przetrwać rozstanie rodziców - potrzeby dziecka.

- Postawy i zachowania rodziców i ich wpływ na zachowanie dziecka.

- Dziecko w konflikcie rozwodowym – destruktywne role jakie przyjmuje dziecko.

- Zadania rodzica sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.

- Zadania rodzica nie sprawującego bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

  • Zasady dobrej komunikacji: komunikacja bez przemocy- mediacja rodzinna.

Pierwsze spotkanie: 15 wrzesień 2020r godz.17.00

Planowanych jest 5 spotkań z których każde trwa 2,5 godziny.

Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul Słowiańska 59b.

Osoba prowadząca: Wiesława Anglart – pedagog/mediator.

Zgłoszenia: telefonicznie pod numerem 65 529 98 65/66 bądź e-mailowo: centrum@tkopd.leszno.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

2020-09-04