Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza 01 października 2020r. o godz. 18:00 – 20.00 na warsztat edukacyjny, pt. „(SAMO)uszkodzenia”.
Warsztat skierowany jest do rodziców i opiekunów.

Omówione zostaną m.in. :
- źródła i przejawy samouszkodzeń,

- jak odpowiednio reagować, gdy dziecko dokonuje samouszkodzeń,

- w jaki sposób zapobiec samouszkodzeniom,

- gdzie szukać pomocy i wsparcia.

 

Spotkanie odbędzie się w siedzibie TKOPD w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.
Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 65 529 98 65 lub mail: centrum@tkopd.leszno.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Warsztat współfinansowany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Zapraszamy!

2020-09-18