Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie od 1 lipca do 31 grudnia 2021r. realizuje projekt pt. "Razem wobec trudnościom" współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

Projekt dotyczy bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i skierowany jest do mieszkańców Województwa Wielkopolskiego.

Obejmuje m.in. porady, konsultacje, terapie ale także różnorodne warsztaty edukacyjne czy też organizację spotkań dzieci z rodzicami, którzy nie sprawują bezpośredniej opieki nad nimi.

 

Zapraszamy do skorzystania z powyższej oferty

2021-08-20