Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
zaprasza rodziców na cykl 9 spotkań Grupy Wsparcia dla Rodziców

 

Grupa ma na celu wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, służy tworzeniu sieci wsparcia rodzicielskiego, podnosi poczucie własnej skuteczności jako rodzica oraz podnosi kompetencje wychowawcze. 
Spotkania mają charakter warsztatowy, uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy wychowawczej pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Całość poprowadzi psycholog, który zadba o komfortową i bezpieczną przestrzeń do pracy nad konkretnymi sytuacjami z dziećmi zgłaszanymi przez uczestników oraz o poszerzenie wiedzy z zakresu rozwoju dziecka i poznanie odpowiednich oddziaływań wychowawczych. 
Rodzice będą mogli brać udział w spotkaniach regularnie średnio co dwa tygodnie lub uczestniczyć w wybranych spotkaniach. Każde spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców będzie poświęcone innej tematyce, będzie omawiany konkretny problem wychowawczy. W związku z tym spotkania będą się uzupełniać, ale nie będą od siebie zależne na tyle, aby zgłaszający się rodzic nie mógł dołączyć do funkcjonującej już grupy.

 

Spotkania odbędą się w formie stacjonarnej. Pierwsze Spotkanie odbędzie się 31.08.2021 o 18.30.

Harmonogram spotkań:
1. 31.08.2021r.
2. 7.09.2021r.
3. 21.09.2021r.
4. 5.10.2021r.
5. 19.10.2021r.
6. 2.11.2021r.
7. 16.11.2021r.
8. 30.11.2021r.
9. 14.12.2021r.

 

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 730 394 351

 

Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.


Warsztaty realizowane w ramach projektu „Razem wobec trudnościom”, współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

 

Zapraszamy!

2021-08-26