Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
zaprasza rodziców i opiekunów na cykl warsztatów kształcących umiejętności wychowawcze pod nazwą „Wychowanie bez porażek, czyli szkoła dla Rodziców” – część 1

 

Podczas 10 spotkań poruszone zostaną następujące tematy:

 • Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 • Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 • Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 • Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 • Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
 • Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 • Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
 • Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 • Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 • Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 • Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

 

Pierwsze spotkanie zostało zaplanowane się 4.10.2021 o 9.30 . Warsztaty będą prowadzone w formie stacjonarnej w siedzibie TKOPD, ul Słowiańska 59 b.


Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 65 529 98 65 lub mail: centrum@tkopd.leszno.pl.


Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Razem wobec trudnościom”,

współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.


 

Zapraszamy!

2021-08-30