Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza rodziców

będących w sytuacji rozwodu/rozstania/ separacji do udziału

w Grupie Wsparcia pt. „Mama i Tata na zawsze”.

 

Grupa ma na celu wspólne rozwiązywanie problemów związanych z rozpadem rodziny, służy tworzeniu sieci wsparcia rodziców, którzy są w trakcie rozwodu/rozstania/separacji.

Spotkania mają charakter psychoedukacyjny i wsparciowy, uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy na temat potrzeb dziecka, potrzeb rodzica, uzyskania pomocy w szukaniu konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach trudnych, sposobów ochrony dzieci przed konfliktem dorosłych. Rodzice poznają zasady prawidłowej komunikacji z dziećmi i pomiędzy rodzicami, sposoby budowania prawidłowych relacji, więzi rodzinnych w sytuacji kryzysu rozpadu rodziny. Wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami to dodatkowy element, który pozwoli na poradzenie sobie z kryzysem.

Spotkania odbywają się cyklicznie, średnio co dwa tygodnie. Można uczestniczyć w każdym lub w wybranym spotkaniu. Każde będzie poświęcona innej tematyce, podczas którego zostanie omówiony konkretny problem zgodnie ze zgłaszanymi oczekiwaniami uczestników grupy. Tematy spotkań będą się uzupełniać, ale nie są od siebie zależne na tyle, aby zgłaszający się rodzic nie mógł dołączyć do funkcjonującej już grupy.

 

W miesiącu czerwcu spotkanie odbędzie się 13.06.2022r w godzinach 17:00 – 19:00

w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.

 

Warsztat poprowadzi Wiesława Anglart – specjalista pracy z rodziną.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 65 529 98 65 bądź

e - mailowo – centrum@tkopd.leszno.pl podając imię i nazwisko oraz nr telefonu.

 

Na każde spotkanie obowiązują zapisy!

Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Pomaganie przez wspieranie" współfinansowane przez Miasto Leszno.

 

Zapraszamy!

2022-06-03