Ośrodek Interwencyjno – Readaptacyjny TKOPD w Lesznie zaprasza na cykl spotkań

„Grupy Wsparcie”- dla osób doświadczających

przemocy domowej

 

Celem spotkań jest udzielenie wsparcia, zmniejszenie poczucia osamotnienia oraz zmotywowanie uczestników do podjęcia skutecznych działań obronnych, które zatrzymają przemoc.

Poruszane tematy to m.in.:

  • Czym jest przemoc w rodzinie? (definicja, rodzaje przemocy, cykl przemocy);
  • Mity i stereotypy dotyczące roli kobiety i mężczyzny – przekonania podtrzymujące przemoc;
  • Zachowanie sprawców przemocy jako zwarty system zachowań służący podporządkowaniu i kontroli;
  • Zachowania i strategie obronne osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jak skutecznie się bronić;
  • Dzieci w sytuacji przemocy domowej.
  • Jak prawo określa przemoc i co trzeba zrobić, żeby wkroczyło prawo?
  • Nasze prawa. Strategie obrony osobistych praw;

 

Cykl zajęć obejmuje ok. 5 - 10 spotkań – 2 razy w miesiącu po 2 godziny.

 

Termin spotkania: 29 czerwiec 2022r. godz. 16.30.

Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.

Osoba prowadząca: Anna Juchocka – psycholog.

Zgłoszenia: osobiście w Ośrodku Interwencyjno – Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27 c w Lesznie lub telefonicznie - 65 529 98 65 / 66.

Przy zapisach prosimy podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy;

 

Wcześniejsze zgłoszenie i konsultacja z osobą prowadzącą

jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w grupie.

Grupa ma strukturę otwartą i w dowolnym momencie istnieje możliwość

dołączenia kolejnej osoby.

 

Serdecznie zapraszamy!

2022-06-21