Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

zaprasza rodziców i wychowawców na cykl warsztatów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. 1: Budowanie relacji rodzic-dziecko.

 

Podczas 10 spotkań poruszone zostaną następujące tematy:

- Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

- Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.

- Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.

- Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.

- Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.

- Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.

- Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).

- Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.

- Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.

- Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.

- Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 19.07.2022 o 18.30.

 

Spotkania będą odbywać się regularnie co tydzień.

 

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 65 529 98 65.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Warsztaty są współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Zapraszamy!

2022-07-05