Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

zaprasza Rodziców i Opiekunów na cykl warsztatów kształcących umiejętności wychowawcze pod nazwą

„Wychowanie bez porażek, czyli szkoła dla Rodziców” – część 1

 

Podczas 10 spotkań poruszone zostaną następujące tematy:

- Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
- Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
- Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
- Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
- Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami.
- Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
- Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
- Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
- Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
- Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
- Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

 

Termin pierwszego spotkania: 20 wrzesień 2022r. godz. 10.00.

Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.

Osoby prowadzące: Dominika Lizurej, Wiesława Anglart.

Zgłoszenia: osobiście w Ośrodku Interwencyjno – Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27c w Lesznie lub telefonicznie - 65 529 98 65.

Przy zapisach prosimy podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy.

 

Wcześniejsze zgłoszenie i konsultacja z osobą prowadzącą

jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w grupie.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Pomoc w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym”,

współfinansowane przez Miasto Leszno.

 

Zapraszamy!

2022-09-06